Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Wszystkie informacje,które dotyczą Walnego Zgromadzenia, w przypadkach, w których  KSH dopuszcza przesyłanie tych informacji drogą elektroniczną, powinny być przesyłane na adres spółki: gpw@zpcotmuchow.pl. Potwierdzeniem otrzymania przez spółkę w/w informacji jest odesłanie do nadawcy maila zwrotnego.

Nasze marki

  • FF
  • ODRA