Biegły rewident

Biegły rewident

Spółka posiada wewnętrzną procedurę wyboru Biegłego Rewidenta.

Wybór BIegłego rewidenta dononuje Rada Nadzorcza Spółki.   

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty