FUNDUSZ EUROPEJSKI

FUNDUSZ EUROPEJSKI

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” SA

Realizują projekt pn. Prace B+R nad innowacyjną technologią w ZPC Otmuchów, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu wdrożenie innowacji procesowej. Zaprojektowana
i zbudowana instalacja pilotażowa oparta będzie na koncepcji nowej technologii produkcji mleczka w czekoladzie. Wdrożenie innwowacji procesowej pozwoli na zmniejszenie kosztów produkcji i wprowadzenie do oferty produktu ustandaryzowanego pod względem wielkości oraz jakości wykonania.

Dofinansowanie projektu z UE: 15 847 940,06 PLN

Wartość projektu: 37 487 971,25 PLN

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty