Informacje finansowe

Informacje finansowe

INFORMACJE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC OTMUCHÓW

Dane
w tys. PLN
2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019
przychody 156 667 228 756 313 377 279 982 279 763 241 934 243 382 226 327 223 299 212 770
EBIT 13 693 14 253 13 583 5 942 12 744 6 441 -47 681 - 2 087 - 10 277 -16 502
zysk brutto 13 511 12 183 8 701 2 524 10 344 4 928 -48 764 - 3 855 - 11 489 -17 834
zysk netto 10 901 8 663 6 659 3 064 9 179 3 812 -46 128 - 5 417 - 13 048 -15 779


rok 2008 dane wg PSR rok 2009,
*dane za rok 2013 pokazane po zmianach polityki rachunkowości dokonanej w ciągu 2014 rok

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty