Struktura grupy

Struktura grupy

Jednostka zależna Udział w głosach (bezpośrednio i pośrednio) Udział w głosach (bezpośrednio i pośrednio) Przedmiot działalnosci Metoda konsolidacji D
PWC Odra S.A. 71,36% Produkcja i sprzedaż słodyczy Pełna 2010 2010 2010
2010 2010 2010 2010 2010 2010
2010 2010 2010 2010 2010 2010

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty