Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Rozwój Grupy Kapitałowej będzie prowadzony poprzez intensyfikację działań we wskazanych poniżej obszarach:

Rozwój własnych marek producenckich

Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa podjęła szereg działań mających na celu wielowymiarowy rozwój marki Odra. W tym celu została opracowana spójna architektura marki, określone zostały jej kompetencje oraz pozycjonowanie. Przygotowana platforma komunikacyjna oparta o hasło: „Najlepiej Razem” komunikuje markę i produkty w nowej odsłonie opakowań i z nowo wprowadzonym logiem Odra. Do logotypu dodana została cecha pozycjonująca markę „Oryginalna od 1946”, czego zamiarem jest podkreślenie tradycji, historii i jakości niezmiennej od lat, a także powrót do symbolu marki tj. „Kotwicy”, który obecny był w logotypie ponad 55 lat. W 2018 roku została również opracowana koncepcja marki FreeYFu. FreeYu to marka będąca odpowiedzią na trendy oraz potrzeby konsumentów. Kierowana jest do osób świadomych, aktywnych w każdej dziedzinie życia, spragnionych czegoś nowego, smacznego i zdrowego zarazem. Zgodnie z planami marketingowymi, marka kierowana jest również do osób spragnionych wolności, bo to ona jest przewodnikiem do osiągnięcia dobrego samopoczucia, chęci do działania i realizacji celów. Wolność wyrażana w wyborach życiowych, w tym również w wyborach składników, produktów itp. to smakowanie życia. Taka filozofia marki stała się punktem wyjścia do zbudowania platformy komunikacji „Głodni Wolności” z hasłem wspierającym „Smakuj życie tak jak lubisz”. Marka FreeYu jest alternatywą dla klasycznych słodyczy. Są to przede wszystkim batony warzywno-owocowe, owocowo-zbożowe, proteinowe. która w ramach swojej kompetencji zawiera produkty w rupie batonów oraz produktów śniadaniowych. W 2019 roku planowany jest dalszy rozwój marki w zakresie oraz oferty produktowej, komunikacji oraz budowy dystrybucji.

Utrzymanie istotnej roli biznesu w obszarze sprzedaży B2B oraz private label, w szczególności organiczny rozwój współpracy z kluczowymi klientami w Polsce i za granicą

Grupa w ramach dotychczasowej współpracy w zakresie sprzedaży private label oraz B2B wypracowała opinię solidnego partnera biznesowego. Zamiarem Grupy jest stały rozwój współpracy z dotychczasowymi kontrahentami oraz pozyskanie nowych klientów. Zdaniem Spółki realizacja tego celu wpłynie na rozwój organiczny Grupy i tym samym wzrost przychodów. Wspólny rozwój realizowany przez Grupę wraz z klientami, w tym sieciami handlowymi, pozwoli obu stronom na zwiększenie możliwości konkurowania z najbardziej znanymi markami producenckimi na świecie. Ze względu na posiadane przez Grupę zaplecze technologiczne oraz doświadczenie w procesie produkcyjnym, Grupa, wraz z klientami, będzie dążyć do ciągłej poprawy jakości oferowanych produktów w obszarze marek własnych, co powinno przynieść wymierne korzyści obu stronom, tym samym zacieśniając dotychczasową współpracę. Wraz ze wzrostem jakości oraz różnorodnością oferowanych produktów Grupa będzie miała większy udział w rozwoju kategorii produktowych zarządzanych przez klientów.

Poprawa rentowności poprzez rozwój kanałów sprzedaży i eksportu

W celu zwiększenia sprzedaży i rentowności działalności Grupa zamierza dokonać rozwoju eksportu poprzez poszerzanie zakresu współpracy z obecnymi klientami, a także przeprowadzić dywersyfikację kanałów sprzedaży dzięki pozyskaniu nowych rynków oraz klientów w tym obszarze. Rozwój eksportu odbywać będzie się na płaszczyźnie rozwoju dystrybucji za sprawą dostarczania produktów na odpowiednie rynki zbytu w zależności od potrzeb i trendów na nich panujących oraz za sprawą wzrostu poziomu obsługi klientów. Drugim czynnikiem wpływającym na rozwój eksportu jest poszerzenie asortymentu, który odpowiadać ma na oczekiwania konsumentów w danych regionach i krajach. Budowanie wiarygodności na rynkach zagranicznych Grupa osiągnie dzięki udziałowi w najważniejszych targach branżowych na całym świecie oraz uzyskaniu stosownych certyfikacji odpowiadających potrzebom konkretnych rynków.

Inwestycje w rozwój istniejących technologii oraz pozyskanie nowych celem rozwoju oferty o produkty odpowiadające obecnym i przyszłym trendom konsumenckim

Dzięki rozwojowi posiadanych technologii oraz wdrożeniu nowych rozwiązań, Grupa planuje w dalszym ciągu dostosowywać ofertę do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz trendów konsumenckich. Na przestrzeni ostatnich lat Grupa zainwestowała w modernizację posiadanych maszyn i urządzeń oraz dokonała zakupu nowych technologii. Obecnie Grupa planuje zwiększyć automatyzację produkcji, a także dokonać inwestycji w nowe linie produkcyjne. Przeprowadzenie inwestycji będzie zrealizowane m.in. ze środków pozyskanych z emisji nowych akcji. Rozwój technologiczny przyniesie wymierne korzyści w rozwoju dotychczas oferowanych produktów oraz pozwoli na wprowadzenie nowych linii produktowych.

Niezależnie od wskazanych powyżej obszarów rozwoju Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje otoczenie zewnętrzne oraz uwarunkowania działalności w tym posiadane zasoby z punktu widzenia ich najefektywniejszego zaangażowania.

 

Nasze marki

  • FF
  • ODRA
  • Mr Froots