Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Agnieszka Gocałek - Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

Mert Ismail Ozden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. Absolwent Uniwersytetu Bogaziçi. Od 1995 roku bankier STCF, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny kilku międzynarodowych Banków i Grup Przemysłowych / Handlowych. W latach 1998-2012 pracował jako Structured Trade & Commodity Finance oraz Corporate Banker na różnych stanowiskach w kilku holenderskich i szwajcarskich Bankach w Belgii, Holandii, na Malcie, w Szwajcarii i Dubaju. W latach 2012-2015 pełnił funkcje w zarządach i radach doradczych międzynarodowych grup z siedzibą w Dubaju, na Malcie i w Singapurze jako CEO i Dyrektor. W latach 2014-2016 w KIPCO (Kuwait Investment Holding) należącej do Burgan Group / FimBank Malta jako First Vice President.  Od 2019 roku jest Dyrektorem Generalnym ADL Global Group, wielonarodowej grupy przemysłowo-handlowej.

Pan M. I. Ozden spełnia kryterium niezależności.

Fikret Basar - Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

Burhan Basar - Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.

Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. Absolwent Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Posiada licencję maklera papierów wartościowych o nr 1203. Posiadacz tytułu CFA nadanego przez CFA Institute, Charlottesville w USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń m.in. z zakresu analizy finansowej i doradztwa inwestycyjnego. Pracował m.in. jako analityk finansowy W Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, Daewoo TU S.A. , w latach 2006-2013 piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Artemis Investment Sp.z o.o.. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w BBI Development S.A.,  MLP Group S.A., Drop S.A, LPP S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Interbud Lublin S.A. .

Pan Maciej Matusiak i Pani Agnieszka Gocałek spełniają kryterium niezależności.


Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
W okresie ostatnich dwóch lat w skład Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA wchodzili wyłącznie mężczyźni.  Z nową kadencją w skład Rady NAdzorczej została powołana kobieta.

 

Nasze marki

  • FF
  • ODRA