Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Krzysztof Dziewicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Matematyka Stosowana. Od 2015 roku Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A., spółki należącej do Warsaw Equity Group (WEG). W latach 1999-2001 oraz 2007-2011 pełnił rolę Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów”, brał również udział w procesie wprowadzenia ZPC Otmuchów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Krzysztof Dziewicki pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach: Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A., Baltchem S.A., WB Electronics S.A., Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A., Tektura Opakowania Papier S.A., Gozamet S.A. oraz Amec Foster Wheeler Energy Fakop sp. z o.o.

Pan Krzysztof Dziewicki nie spełnia kryterium niezależności.

Jacek Dekarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od 1994 r. makler papierów wartościowych (nr lic. 576), a od 1997 również licencjonowany doradca inwestycyjny (nr lic. 116). W 2003 r. zdobyłcertyfikat międzynarodowego analityka inwestycyjnego (CIIA). W latach 1995-1997 pracował w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego. W latach 1998-2000 w pionie doradztwa i analiz DM BIG BG - doradca inwestycyjny oraz Dyrektor Pionu. W latach 2000-2002 w BDM PKO BP jako z-ca dyrektora był odpowiedzialny m.in. za wydział zarządzania portfelem i wydział analiz. W latach 2004-2006 pracował w Union Investment TFI jako doradca inwestycyjny, zarządzający portfelami (portfolio manager), odpowiedzialny za usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. W latach 2007-2011 pracował w BRE Wealth Management SA, gdzie był Prezesem Zarządu.

Pan Jacek Dekarz spełnia kryterium niezależności.

Przemysław Danowski - Członek Rady Nadzorczej.W 2007 roku uzyskał stopień magistra Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, a w 2013 roku kwalifikację Chartered Financial Analyst. W 2005 roku pracował jako Analityk w Interglobal FB. Następnie pracował od 2006 do 2009 roku, na analogicznym stanowisku w Trigon Group. Od marca 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Przemysław Danowski Doradztwo Gospodarcze”. Od 2009 roku związany z Warsaw Equity Group, początkowo jako Menedżer Inwestycyjny, a obecnieCzłonek Zarządu Warsaw Equity Group. Obecnie zasiada w radach nadzorczych spółek Prodromus Sp. z o.o., Baltchem S.A., Gozamet S.A. oraz Vigo System S.A.

Pan Przemysław Danowski nie spełnia kryterium niezależności.

Łukasz Dobosz – Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.  Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji.  Absolwent studiów Master Business Administration na Franklin University. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarzadzania produkcją oraz łańcuchem dostaw w takich firmach jak Mondelez, Żywiec Zdrój oraz  Aryzta.  

Pan Łukasz Dobosz spełnia kryterium niezależności.

Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A. Absolwent Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Posiada licencję maklera papierów wartościowych o nr 1203. Posiadacz tytułu CFA nadanego przez CFA Institute, Charlottesville w USA. Ponadto ukończył szereg szkoleń m.in. z zakresu analizy finansowej i doradztwa inwestycyjnego. Pracował m.in. jako analityk finansowy W Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, Daewoo TU S.A. , w latach 2006-2013 piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Artemis Investment Sp.z o.o.. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w BBI Development S.A.,  MLP Group S.A., Drop S.A, LPP S.A. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Interbud Lublin S.A. .

Pan Maciej Matusiak spełnia kryterium niezależności.


Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
W okresie ostatnich dwóch lat w skład Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów SA wchodzili wyłącznie mężczyźni.  

 

Nasze marki

  • FF
  • ODRA
  • Mr Froots
  • ff2
  • quinoa
  • CRUNCHERS