O grupie

O grupie

Otmuchów Logistyka Spółka z o.o. jest operatorem logistycznym świadczącym usługi logistyczne dla spółek Grupy Kapitałowej Otmuchów S.A oraz klientów zewnętrznych.

TRANSPORT / SPEDYCJA

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, realizujemy transporty całopojazdowe i częściowe na relacjach krajowych oraz międzynarodowych, zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich europejskich rynków, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w Niemczech, Francji i Włoszech w zakresie:

 • transportu towarów neutralnych,
 • transportu ładunków chłodniczych wymagających temperatury kontrolowanej,
 • przewozu przesyłek ekspresowych,
 • transportu towarów ponadgabarytowych.

MAGAZYNOWANIE

Podczas wieloletniego działania, nabyliśmy doświadczenia w obszarze szeroko rozumianej logistyki, sprawnej organizacji oraz umiejętnym wykorzystywaniu najnowocześniejszych strategii działania – to wszystko pozwala nam realizować usługi magazynowe na najwyższym poziomie. 

Jednym z naszych największych atutów jest wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza posiadająca wieloletnie doświadczenie. Realizujemy kilka tysięcy zleceń miesięcznie, do większości sieci handlowych, hiper- i supermarketów oraz hurtowni- zarówno w Polsce, jak i za granicą. W zakresie usług magazynowych oferujemy:

 • kompleksowy rozładunek/załadunek;
 • kontrolę ilościową i jakościową towaru przy rozładunku;
 • krótko i długoterminowe składowanie towarów,
 • komisjonowanie
 • konfekcjonowanie
 • kontrolę ilościową i jakościową towaru w procesie magazynowania
 • foliowanie, etykietowanie, zabezpieczenie przesyłek do celów transportowych
 • obsługę zwrotów, reklamacji
 • załadunek palet jednorodnych, miksowanych, pojedynczych kartonów;
 • załadunki/rozładunki kontenerów,
 • przeładunki,
 • przeprowadzanie prac inwentaryzacyjnych w zakresie powierzonego towaru zgodnie z poleceniami i ustaleniami zleceniodawcy.

OBSŁUGA OPAKOWAŃ

Gospodarka opakowaniami zwrotnymi jest niezwykle istotnym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. Nieefektywna polityka zarządzania paletami może prowadzić do znaczącego wzrostu kosztów, przeczącemu optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. 

Aby temu zapobiec, należy posiadać wiedzę i odpowiednie kompetencje w zakresie gospodarki paletowej. Nie mniej istotna jest kontrola operacyjna i systemowa nad procesem wymiany palet.

CO-PACKING

Przez wiele lat nabywaliśmy doświadczenie z zakresu co-packing, bazując na wydziałach produkcyjnych i produktach macierzystej firmy. Wynikiem tego jest stworzenie pod koniec roku 2014, niezależnego działu co-packing. 

W ramach usług co-packing oferujemy:

 • pakowanie i przepakowywanie produktów w opakowania detaliczne lub w pakiety zbiorcze,
 • dołączanie gratisów do produktów,
 • metkowanie,
 • pakowanie gotowych zestawów na palety,
 • etykietowanie oraz znakowanie produktów gotowych,
 • pakowanie w folie termokurczliwe,
 • klejenie kartonów, display, składanie ulotek, naklejanie instrukcji itp.,
 • pakowanie wyrobów do celów promocyjnych (display, duopack, kosze prezentowe, zestawy świąteczne, zgrzewki itp.).

DORADZTWO I OBSŁUGA KLIENTA

Poprzez ciągłe doskonalenie technik skutecznej i pozytywnej komunikacji z klientem budujemy pozytywny obraz naszej firmy. Służy to dobremu zrozumieniu, pozytywnej atmosferze i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą:

 • przyjmowanie i potwierdzanie zamówień,
 • utrzymywanie relacji z klientem,
 • wewnętrzne opracowanie zamówienia,
 • fakturowanie i obsługa płatności,
 • przyjmowanie ewentualnych reklamacji czy zwrotów.

NAGRODY

Jeśteśmy laureatem nagrody "Gepardy Biznesu 2014". Treść wyróżnienia dostępna jest w Internecie pod adresem: http://businessnow.pl/ 

Więcej informacji na temat działalności i oferty spółki można znaleźć pod adresem www.ologistyka.pl

Nasze marki

 • FF
 • ODRA