O grupie

O grupie

Dobre sąsiedztwo i wspieranie potrzebujących

Wierzymy w zasadę dobrego sąsiedztwa, dlatego chcemy, żeby Otmuchów SA i inne spółki z Grupy były ważną częścią lokalnej społeczności. Przykładamy więc dużą wagę do wspierania istotnych dla nich inicjatyw.
Wspieramy czynnie Banki Żywności, szkoły i inne instytucje działające na rzecz społeczności. Zachęcamy do takich działań naszych pracowników.
Ze względu na profil naszej działalności, dużą wagę przykładamy m.in. do pomocy Bankom Żywności. Uważamy, że to cenna inicjatywa o dużym znaczeniu społecznym.

Szacunek dla pracowników i partnerów

Grupa Otmuchów jest pracodawcą zapewniającym zatrudnienie kilkuset pracowników. Wierzymy, że warto inwestować w rozwój naszej kadry. Chcemy naszym pracownikom zapewniać nie tylko godne wynagrodzenie, ale też poczucie bezpieczeństwa i dobrą atmosferę pracy. Wierzymy, że inwestycje w rozwój zespołu i jego motywacja, przekładają się bezpośrednia na jakość naszych wyrobów, bezpieczeństwo procesu produkcyjnego, a także wyniki finansowe i wartość całej Grupy.

Ład korporacyjny i lider regionu

Od 2010 roku Otmuchów SA jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki giełdzie pozyskaliśmy środki potrzebne na rozwój, status spółki publicznej zwiększa też nasz prestiż i wiarygodność w oczach partnerów na całym świecie.
Przykładamy dużą wagę do wypełniania obowiązków informacyjnych i innych zobowiązań związanych z faktem obecności na GPW. Przekazujemy pełne informacje o naszych wynikach finansowych, strategii i sytuacji rynkowej. W miarę jak najszerzej staramy się stosować Dobre Praktyki Spółek Notowanych.
Warto podkreślić, że jesteśmy obecnie największą spółką z województwa Opolskiego notowaną na GPW pod względem wartości przychodów i zysku operacyjnego (zgodnie z rankingiem serwisu Strefa Inwestorów za 2015 r.). Pozycja regionalnego lidera potwierdza znaczenie naszej firmy i stanowi kolejne zobowiązanie wobec społeczności lokalnych.

Odpowiedzialność wobec konsumentów i proces produkcyjny

Produkty Otmuchowa od zawsze są kojarzone z jakością i dobrym smakiem. Przykładamy też duże znaczenie, żeby miały wartości zdrowotne i odżywcze – co szczególnie dotyczy produktów dedykowanych najmłodszym odbiorcom.
Kluczowe dla nas są zagadnienia związane z bezpieczeństwem procesu produkcji i naszych wyrobów.
Dlatego wszystkie nasze produkty spełniają wymagania sanitarne i jakościowe Unii Europejskiej, a cele realizowane są w oparciu o międzynarodowe normy i najwyższe standardy, w tym:
- Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP i GHP)
- Standard BRC

Nasze marki

  • FF
  • ODRA