O grupie

O grupie

Spółka Aero Snack Sp. z o. o. jako ceniony producent prażynek dąży do umocnienia swojej pozycji rynkowej dzięki optymalizacji posiadanych zasobów, ciągłego doskonalenia produktów w kierunku tworzenia produktów nowocześniejszych, a tym samym zdrowszych.  

Nasze marki

  • FF
  • ODRA