O grupie

O grupie

Zarządzanie Systemami Jakości stanowi jeden z ważniejszych celów stawianych przez Zarząd Grupy Kapitałowej Otmuchów. Aby zapewnić legalność, powtarzalność oraz bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów, wdrożony został międzynarodowy standard BRC, w oparciu o który realizowane są wytyczone przez Grupę cele.

Zarządzanie Jakością obejmuje system pracy w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP i GHP), który dotyczy: otoczenia, infrastruktury i wyposażenia zakładu; zasad utrzymania higieny oraz zabezpieczenia przed dostępem szkodników; higienę osobistą i metody pracy personelu; utrzymanie ruchu, a także współpracę z Dostawcami oraz magazynowanie i dystrybucję.

Wszystkie produkty wytwarzane są wyłącznie ze sprawdzonych i spełniających określone kryteria jakościowe surowców i opakowań. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne, na każdym etapie powstawania wyrobu, począwszy od dostawy surowców i opakowań, prowadzone są szczegółowe kontrole i badania zapobiegające błędom i umożliwiającym szybkie ich wykrywanie.

Osiągnięcie wyznaczonych celów umożliwia powszechna świadomość pracowników, iż jakość trzeba wyprodukować, nie można jej wykontrolować, a odpowiedzialność za nią spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.

Nasze marki

  • FF
  • ODRA