O grupie

O grupie

Spółki Grupy Kapitałowej Otmuchów, z racji ich wieloletniej tradycji,  są firmami odgrywającymi bardzo ważne role w swoich lokalnych społecznościach.

Odpowiedzialność społeczna, rozumiana przede wszystkim jako dobre sąsiedztwo, polega od lat na wspieraniu lokalnych inicjatyw, pomocy dla szkół i innych instytucji służących dobru społecznemu oraz dbałości o zatrudnionych pracowników i ich rodziny.

Słodycze nie są produktem pierwszej potrzeby, ale dla osób pozostających pod opieką Banków Żywności, którym Grupa pomaga przekazując słodycze, płatki, przekąski, ich dostępność znaczy więcej niż dla każdego, kogo w czasie zakupów stać na czekoladki, czy chrupki.

Słodkie smakołyki stają się prawdziwą przyjemnością, gdy nie można sobie na nie pozwolić, bo zawsze są ważniejsze potrzeby.

Ważną częścią społecznej odpowiedzialności Grupy jest przestrzeganie we wszystkich spółkach zasad ładu korporacyjnego. Przejrzystość finansowa i szacunek dla prawa w każdym obszarze działalności to fundament rzetelności biznesowej nie tylko w notowanej na GPW spółce ZPC Otmuchów S.A.

Każdy, kto jest producentem żywności, bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie swoich klientów. Wysokie standardy produkcji, dbałość o surowce używane do powstania każdego z produktów, przestrzeganie zasad i wymogów specjalistycznych norm dla producentów żywności – to także wyraz społecznej odpowiedzialności Grupy.

Dokumenty do pobrania:

Zasady współpracy w ramach CSR i przekazywania darowizn
Wniosek o darowiznę

Nasze marki

  • FF
  • ODRA