Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

29.05.2017 09:42

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A w dniu 25 maja 2017 r.

Pobierz plik

Nasze marki

  • FF
  • ODRA