Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

23.12.2010 18:55

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2010

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Z.P.C. „Otmuchów” S.A. w dniu 17 grudnia 2010 r.

Pobierz plik

18.11.2010 18:55

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010

Koszty oferty publicznej akcji serii D oraz publicznej oferty sprzedaży akcji serii B Zakładów Przemysłu Cukierniczego ,,Otmuchów" S.A.

Pobierz plik

25.10.2010 18:55

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2010

Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii D i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcjii serii D spółki ZPC ,,Otmuchów" S.A.

Pobierz plik

28.09.2010 18:56

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2010

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Pobierz plik

Nasze marki

  • FF
  • ODRA