Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

09.05.2014 16:34

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 9 maja 2014 roku

Pobierz plik

07.05.2014 16:35

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014

Stanowisko Zarządu ZPC "Otmuchów" S.A. odnośnie planowanego połączenia Emitenta ze spółką zależną Otmuchów Inwestycje Sp. z o. o.

Pobierz plik

Nasze marki

  • FF
  • ODRA