Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

02.07.2020 12:29

Raport bieżący nr 17/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.

Pobierz plik

Nasze marki

  • FF
  • ODRA