Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

06.05.2015 15:49

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 6 maja 2015 roku

Pobierz plik

Nasze marki

  • FF
  • ODRA