Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Spółka posiada wewnętrzną procedurę wyboru Biegłego Rewidenta.

Wybór BIegłego rewidenta dononuje Rada Nadzorcza Spółki.   

Nasze marki

  • FF
  • ODRA