Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Kapitał zakładowy dzieli się na 25.496.500 akcji zwykłych, z których każda daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Największy udział w strukturze akcjonariatu ZPC Otmuchów posiada Xarus Holdings Limited.

STRUKTURA AKCJONARIUSZY ZPC "OTMUCHÓW"S.A.

Akcjonariusz Udział w kapitale
Xarus Holdings Limited 62,58%
PKO BP Bankowy OFE 8,76 %
PZU OFE 14,95 %
Pozostali 13,71%
Razem 100 %

 

Nasze marki

  • FF
  • ODRA
  • Mr Froots
  • ff2
  • quinoa
  • CRUNCHERS