Główna księgowa/Główny księgowy

Główna księgowa/Główny księgowy

Miejsce pracy: Nysa

Twój zakres obowiązków:

 • Nadzór merytoryczny nad zespołem realizującym prace z zakresu księgowości i rozliczeń podatkowych (weryfikacja sald kont wynikowych i bilansowych, rozliczeń podatku dochodowego, VAT, podatku u źródła)
 • Zarządzanie podległym zespołem księgowym
 • Kompleksowa realizacja projektów księgowych
 • Umiejętność wsparcia w realizacji zadań projektowych, niestandardowych realizowanych ad hoc
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych.
 • Przygotowywanie raportów, zestawień i analiz na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad środkami trwałymi, analiza nakładów inwestycyjnych.
 • rozliczanie produkcji oraz uzgadnianie wszystkich księgowań związanych z gospodarką magazynową.
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • Odpowiedzialność za terminowe zamykanie miesiąca, kwartału i roku obrotowego
 • Sporządzanie lub/i weryfikacja sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych – analizy zmieniających się przepisów prawno-podatkowych pod względem konkretnych sytuacji klientów z różnych branż

Nasze wymagania
W zakresie kompetencji zawodowych:

 • Wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, podatki, ekonomia i pokrewne)
 • Doskonała znajomość przepisów prawa rachunkowego i podatkowego oraz MSR/MSSF
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w tym przede wszystkim MS Excel i MS Word
 • Doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem księgowym
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku głównego księgowego (pełne księgi rachunkowe)


W zakresie kompetencji osobistych:

 • Kompetencje menedżerskie i umiejętność ustawiania priorytetów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Inicjatywa i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań, projektów, wdrażaniu usprawnień
 • Umiejętność dzielenia się posiadaną wiedzą

To oferujemy

 • umowę o pracę w jednej z największych i najlepiej prosperujących Firm produkcji słodyczy
 • samodzielne zadania i wyzwania zawodowe

Jeśli jesteś zainteresowana/-y ofertą pracy na tym stanowisku to prześlij swoje CV na adres: praca@zpcotmuchow.pl 
 

KRAJE,

Do których
dostarczamy
nasze produkty