About group

About group

  • Otmuchów - ul. Nyska 21 and ul. Grodkowska 12
  • Nysa - ul. Nowowiejska 20
  • Brzeg - ul. Starobrzeska 7


 

Our brands

  • ODRA
  • ff