Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Zarząd Otmuchów S.A.  informuje, iż rozwój Grupy Kapitałowej będzie prowadzony poprzez intensyfikację działań we wskazanych poniżej obszarach:

  • Poprawę rentowności poprzez dywersyfikację kanałów sprzedaży, w tym rozwój eksportu,
  • Utrzymanie istotnej roli biznesu w obszarze sprzedaży B2B oraz Private Label, w szczególności organiczny rozwój współpracy z kluczowymi Klientami w Polsce i za granicą,
  • Inwestycje w rozwój istniejących i pozyskanie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów,
  • Wykorzystanie potencjału marki producenckiej dostępnej w Grupie,
  • Przeprowadzenie dezinwestycji  w ograniczonym zakresie tj. w obszarze pellet i prażynek.

 

Nasze marki

  • ODRA
  • FF
  • Bingo
  • Mr Froots
  • quinoa