Kariera

Kariera

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • wypracowanie i wdrożenie procesu planowania produkcji w Grupie Otmuchów
 • definiowanie i monitorowanie głównych parametrów planistycznych w ramach systemu planowania produkcji (zapasy bezpieczne wyrobów gotowych, zapasy min/max wyrobów gotowych, lead time na realizację zamówień IN-OUT (kraj i eksport), zarządzanie ryzykami utylizacji wyrobów gotowych z krótkimi terminami etc.)
 • tworzenie planów produkcji średnio i  długoterminowych (1 -18 m-cy)
 • aktywny udział we wdrożeniu modułów APS/MES do planowania i raportowania  produkcji w Qguar oraz jego obsługa
 • utrzymanie danych podstawowych dotyczących wydajności i normatywów

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • masz 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • nie są dla Ciebie obce zagadnienia związane z planowaniem produkcji oraz logistyką
 • potrafisz biegle obsługiwać programy MS Office (w szczególności excel)
 • znasz system SAP
 • cechuje Cię umiejętność analitycznego myślenia oraz potrafisz doskonale organizować czas pracy
 • masz doświadczenie we wdrażaniu projektów
 • jesteś elastyczny w działaniu i otwarty na zmiany
 • cechuje cię kreatywność, asertywność i konsekwencja w działaniu
 • potrafisz współpracować z innymi

Możemy Ci zaoferować:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dobrowolne ubezpieczenie na życie
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy
 • kurs nauki języka angielskiego
 • dofinansowanie  do wakacji oraz dodatki świąteczne

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy na tym stanowisku to wyślij swoje CV na adres: praca@zpcotmuchow.pl.

Na stanowisku Specjalisty ds. Płac będziesz odpowiedzialny za:

 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie list płac dla kilku spółek
 • administrowanie dokumentacją zasiłkową i naliczanie zasiłków
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac
 • przygotowywanie deklaracji do ZUS, US, GUS itp.
 • bycie osobą pierwszego kontaktu dla pracowników w zakresie wyjaśniania spraw dotyczących płac
 • sporządzanie informacji o rocznych dochodach dla wszystkich pracowników i przekazywanie 
  ich do właściwych urzędów skarbowych
 • prowadzenie procesów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (przygotowywanie umów, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy)
 • prowadzanie, rejestrowanie i weryfikowanie zbiorczych danych źródłowych dotyczących czasu pracy (godziny pracy, urlopy, L4)
 • rozliczanie czasu pracy
 • obsługę umów zleceń, umów o dzieło
 • przygotowanie pism dla instytucji zewnętrznych (ZUS, US, komornik) 

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 2-letnie doświadczenia na podobnym samodzielnym stanowisku
 • znajomości naliczania wynagrodzeń oraz ewidencji czasu pracy
 • szerokiej i aktualnej znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego
  i ubezpieczeń społecznych
 • praktycznej znajomości obsługi programu Płatnik, w tym praktycznej znajomości zasad sporządzania korekt dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • praktycznej znajomości obsługi programów pakietu MS Office (MS Excel, MS Word)
 • umiejętności sporządzania raportów kadrowo-płacowych
 • rzetelności i dokładności w działaniu

Możemy Ci zaoferować:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dobrowolne ubezpieczenie na życie
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy
 • kurs nauki języka angielskiego
 • dofinansowanie  do wakacji oraz dodatki świąteczne

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy na tym stanowisku to wyślij swoje CV na adres: praca@zpcotmuchow.pl.

 

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • projektowanie i wdrażanie nowych produktów
 • nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych
 • ustalanie wymagań dla surowców, opakowań i materiałów pomocniczych
 • opracowanie, a następnie kontrolę przestrzegania receptur, norm materiałowych, instrukcji technologicznych
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • masz doświadczenie na podobnym stanowisku
 • ukończyłeś studia: biotechnologia żywności, technologia żywności, chemia żywności itp.
 • posiadasz wiedzę techniczną i technologiczną z zakresu produkcji żywności
 • znasz systemy zarządzania jakością
 • potrafisz analitycznie myśleć, cechuje Cię zaangażowanie i samodzielność

Możemy Ci zaoferować:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dobrowolne ubezpieczenie na życie
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy
 • kurs nauki języka angielskiego
 • dofinansowanie  do wakacji oraz dodatki świąteczne

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy na tym stanowisku to wyślij swoje CV na adres: praca@zpcotmuchow.pl.

Na stanowisku Kontrolera Jakości będziesz odpowiedzialny za:

 • kontrolowanie procesu produkcyjnego zgodnie z przyjętymi procedurami oraz instrukcjami
 • bieżącą kontrolę jakości wyrobu gotowego oraz półproduktów
 • aktualizację i bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z procesem kontroli jakości

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • lubisz współpracować z innymi
 • jesteś systematyczny i dokładny
 • cechuje Cię konsekwencja w działaniu
 • potrafisz dobrze zorganizować swoją pracę oraz logiczne podchodzisz do napotkanych problemów

Możemy Ci zaoferować:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dobrowolne ubezpieczenie na życie
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy
 • kurs nauki języka angielskiego
 • dofinansowanie  do wakacji oraz dodatki świąteczne

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy na tym stanowisku to wyślij swoje CV na adres: praca@zpcotmuchow.pl.

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • bieżące doradztwo prawne w ramach działalności spółki oraz spółek z grupy kapitałowej spółki,
 • analiza dokumentów, umów, regulaminów lub innych materiałów dot. spółki lub spółek z grupy kapitałowej spółki pod kątem prawnym,
 • opracowywanie oraz weryfikowanie umów i innych dokumentów o charakterze prawnym,
 • dokonywanie interpretacji przepisów prawnych i przygotowywanie w tym zakresie analiz prawnych,
 • przygotowywanie dokumentacji prawnej dot. spółki lub spółek z grupy kapitałowej spółki, w tym m.in. umów, kontraktów, pism przewodnich, pism procesowych, wniosków, dokumentacji korporacyjnej, handlowej itp.,
 • współpraca z innymi działami oraz doradcami, współpracownikami, kontrahentami spółki lub spółek z grupy kapitałowej spółki, w tym z zewnętrznymi prawnikami świadczącymi usługi na rzecz spółki lub spółek z grupy kapitałowej spółki,
 • konsultacje i udział w spotkaniach biznesowych z kontrahentami lub współpracownikami spółki,

Jesteś idealnym kandydatem, jeżeli:

 • posiadasz wykształcenie: aplikant radcowski lub adwokacki co najmniej II roku
 • bardzo dobrze znasz zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa handlowego (w szczególności przepisów kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy), jak również podstawowej znajomości przepisów dotyczących spółek giełdowych i prawa pracy (w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • zależy ci na rozwoju
 • cechuje cię elastyczność oraz potrafisz pracować  przy zmieniających się priorytetach i pod presją czasu
 •  lubisz pracować w zespole oraz doskonale organizujesz swoją pracę
 •  posiadasz czynne prawo jazdy kat. B

Możemy Ci zaoferować:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • dobrowolne ubezpieczenie na życie
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania firmy
 • kurs nauki języka angielskiego
 • dofinansowanie  do wakacji oraz dodatki świąteczne
 • samodzielność w działaniu i realizacji stawianych zadań

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy na tym stanowisku to wyślij swoje CV na adres: praca@zpcotmuchow.pl.

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Z.P.C. Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Z.P.C. Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Z.P.C. Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie, (adres: ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów). Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji i przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

 

 

Nasze marki

 • ODRA
 • FF
 • Bingo
 • Mr Froots
 • CRUNCHERS
 • quinoa