O grupie

O grupie

Spółka Aero Snack Sp. z o. o. jako ceniony producent prażynek dąży do umocnienia swojej pozycji rynkowej dzięki optymalizacji posiadanych zasobów, ciągłego doskonalenia produktów w kierunku tworzenia produktów nowocześniejszych, a tym samym zdrowszych.  

Nasze marki

 • Chaps
 • Chałwa
 • Landrynusy
 • Leśne
 • Trufle
 • Mini
 • Opolanki
 • Bingo
 • Fruitys
 • Mr Froots
 • Naturales